Početna

Sajt je namenjen učenicima i nastavnicima fizike, kao dodatni resurs pri učenju fizike. Gradivo je podeljeno po oblastima fizike, a predstavljeno je tekstovima sa ilustracijama i video časovima.

Izbor video časova sa YouTube