Mesto za učenje fizike.

Jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja je formiranje kritičkog mišljenja. Učeći fiziku razvijamo način mišljenja koji nam omogućuje da razlikujemo moguće od nemogućeg, da se služimo argumentima a ne kvalifikacijama i da imamo kritički odnos prema sebi i prema svetu kojem pripadamo.