Zbirka tekstova i video predavanja iz konceptualne fizike

Pristup nastavi fizike usmeren na ideje fizike, a ne na matematiku. Veruje se da su sa jakim konceptualnim osnovama u fizici učenici bolje pripremljeni da razumeju jednačine i formule fizike, kao i da uspostavljaju veze između koncepata fizike i svakodnevnog života.