Fizika kao prirodna nauka

Fizika proučava materijalni svet. Osnovni metod fizike podrazumeva merenje fizičkih veličina, njihovo povezivanje u zakonitosti i konstantnu proveru tih zakona putem eksperimenata.

Više

Princip relativnosti

Specijalna teorija relativnosti se bazira na dva Ajnštajnova postulata:

1) Princip relativnosti važi u svim inercijalnim sistemima.

2) Brzina svetlosti ima uvek istu vrednost, bez obzira u kom sistemu se meri.

Više