Fizika kao prirodna nauka

Fizika proučava materijalni svet. Osnovni metod fizike podrazumeva merenje fizičkih veličina, njihovo povezivanje u zakonitosti i konstantnu proveru tih zakona putem eksperimenata.

Više