Električna struja

Kolektivno, usmereno kretanje naelektrisanja se naziva električna struja.

Električno kolo

Električno kolo je put kojim električna struja prelazi od tačke višeg potencijala do tačke nižeg potencijala.

Džul Lencov zakon

Džul-Lencov zakon iskazuje količinu toplote koja se oslobodi prilikom proticanja električne struje jačine I kroz provodnik, čija je otpornost R. Ova toplota predstavlja gubitak prilikom transporta električne energije.