Džul Lencov zakon

Džul-Lencov zakon iskazuje količinu toplote koja se oslobodi prilikom proticanja električne struje jačine I kroz provodnik, čija je otpornost R. Ova toplota predstavlja gubitak prilikom transporta električne energije.

Više