Category: Elektromagnetni talasi

Zdravko Mutin

Elektromagnetno zračenje

Elektromagnetno zračenje Elektromagnetni talasi se sastoje od električnog i magnetnog polja, koja osciluju u međusobno normalnim ravnima i prostiru se kroz prostor brzinom svetlosti. Brzina svetlosti iznosi 300 000 km/s za vakuum, što znači da bi svetlost mogla da obiđe zemaljsku kuglu gotovo osam puta za jednu sekundu. Elektromagnetnim talasima nije neophodna materijalna sredina za propagaciju…
Read more

Spektar EM zračenja

Spektar elektromagnetnog zračenja Radio talasi Radio talasi imaju najveće talasne dužine (a  najmanje energije), u rasponu od nekoliko stotina metara do nekoliko milimetara (talasne dužine veće od nekoliko stotina metara ne dospevaju do površine zemlje). Pošto je energija ovog zračenja manja od najmanjeg “paketića” energije koji može da primi bilo koja čestica, radio zračenje slabo…
Read more