Category: Magnetizam

Zdravko Mutin

Magnetno polje

Magnetno polje Naelektrisane čestice koje se ne kreću, međusobno deluju isključivo Kulonovom silom. Prilikom kretanja naelektrisanih čestica (obe čestice moraju da se kreću), između njih se javlja još jedna vrsta delovanja – magnetno delovanje, koje se kroz prostor prenosi putem magnetnog polja. Magnetno polje stvaraju naelektrisane čestice u kretanju.  Linije sila magnetnog polja obuhvataju putanju čestice, nemaju…
Read more

Lorencova sila

Lorencova sila Na naelektrisanu česticu, koja uleti u magnetno polje, deluje Lorencova sila, normalno na pravac brzine čestice (v) i na vektor magnetne indukcije (B) istovremeno. Krstići na crtežu predstavljaju tačke u kojima linije sila magnetne indukcije probijaju ravan ekrana. Ove linije prostiru se u trećoj dimenziji krećući se od posmatrača ka ravni ekrana, pod pravim…
Read more

Mag. polje strujnog provodnika

Elektromagnet Pošto svaka naelektrisanačestica u kretanju kreira magnetno polje, koje obuhvata njenu putanju, kolektivno kretanje naelektrisanja u istom smeru dovešće do kreiranja niza magnetnih polja, koja se međusobno nadovezuju, odnosno sabiraju. Ovo je tipičan slučaj za prolazak električne struje kroz provodnik. Naelektrisanja (elektroni) se kreću duž istog pravca i kreiraju zbirno magnetno polje, koje nazivamo…
Read more

Elektromagnetna indukcija

Magnetni fluks Broj linija sila magnetnog polja, koje prolaze kroz neku površinu naziva se magnetni fluks Φ [Wb] (veber). Broj linija sila obuhvaćenih površinom zavisi od ugla pod kojim linije sila probijaju površinu. Ali kako površina nema pravac, potrebno je definisati vektor čiji intenzitet bi bila veličina površine. Ako se za pravac ovog vektora uzme…
Read more

Transformatori

Uzajamna indukcija Uzajamna indukcija je pojava višestruke elektromagnetne indukcije u bliskim kalemovima, koji su postavljeni tako da se jedan kalem nalazi u magnetnom polju drugog kalema. Na zajedničkom gvozdenom jezgru namotani su navojci izilovane žice – kalemi. Prvi kalem nazivamo primar a drugi kalem sekundar. Kada se kroz primar propusti naizmenιčna (promenljiva) električna struja, u…
Read more