Category: Oscilacije

Zdravko Mutin

Harmonijske oscilacije

Oscilacije Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja. U prirodi se srećemo sa mnogim primerima periodičnog kretanja. Počevši od periodične rotacije Zemlje oko sopstvene ose, preko revolucije Zemlje oko Sunca, pa sve do ljuljaški i klackalica po dečijim igralištima. Periodična kretanja se mogu odvijati po raznim putanjama, pri čemi su najčešće kružne i…
Read more

Matematičko klatno

Matematičko klatno Matematičko klatno je kuglica, zanemarljivih dimenzija u odnosu na masu, okačena o neistegljivi konac. Ravnotežni položaj matematičkog klatna podrazumeva da je konac postavljen vertikalno. U ravnotežnom položaju težina kuglice (mg) zateže konac. Ukoliko se matematičko klatno izvede iz ravnotežnog položaja za vrednost ugla θ, težina kuglice delom zateže konac a delom pokušava da…
Read more

Slobodne i prinudne oscilacije

Slobodne oscilacije Ako telo (oscilator) izvedemo iz ravnotežnog položaja, a zatim ga pustimo da se samostalno kreće, oscilacije koje nastaju na taj način se odvijaju isključivo pod delovanjem restitucione sile i nazivaju se slobodne oscilacije. Ova vrsta oscilacija odvija se nekom određenom frekvencijom, koja se naziva sopstvena frekvencija oscilovanja $\nu _{0}$. Ukoliko nema rasipanja energije…
Read more

Električno oscilatorno kolo

Zatvoreno električno oscilatorno kolo Oscilacije ne moraju biti samo mehaničke. Primer nemehaničkih oscilacija je periodična promena električne struje, napona i energije u zatvorenom oscilatornom električnom kolu. Ovo kolo sastoji se od kondenzatora i kalema. Kondenzator je u stanju da uskladišti veliku količinu naelektrisanja, dok je kalem u stanju da, prilikom protoka struje kroz njega, produkuje…
Read more