III Njutnov zakon

Ukoliko prvo telo deluje na drugo telo nekom silom, tada će i drugo telo delovati na prvo telo istom takvom silom, samo suprotnog smera.

Ovaj Njutnov zakon je poznatiji pod imenom zakon akcije i reakcije. Svako dejstvo, svaka sila, praćena je povratnim dejstvom. Sile se uvek javljaju u paru. Ako prvo telo deluje na drugo telo, onda uvek i drugo telo deluje na prvo telo, istom takvom silom, ali suprotnog smera. $$\vec{F_{12} } =-\vec{F_{21} }$$ Važno je uočiti, da sile “akcije” i “reakcije” deluju na različita tela. Ako pritisnete loptu o pod, a na istu loptu deluje i pod, u suprotnom smeru, zbog čega se lopta malo deformiše, to nisu sile akcije i reakcije, jer obe sile deluju na isto telo – loptu. U ovom slučaju sila akcije bi bila sila kojom lopta pritiska pod, a sila reakcije – sila kojom pod deluje na loptu.