Magnetno polje strujnog provodnika

Strujni provodnik kreira sopstveno magnetno polje.

Pošto svaka naelektrisanačestica u kretanju kreira magnetno polje, koje obuhvata njenu putanju, kolektivno kretanje naelektrisanja u istom smeru dovešće do kreiranja niza magnetnih polja, koja se međusobno nadovezuju, odnosno sabiraju. Ovo je tipičan slučaj za prolazak električne struje kroz provodnik. Naelektrisanja (elektroni) se kreću duž istog pravca i kreiraju zbirno magnetno polje, koje nazivamo magnetno polje strujnog provodnika. 
Ukoliko strujni provodnik namotamo u vidu strujnog kalema, magnetno polje svakog namotaja sabira se sa magnetnim poljem ostalih namotaja, te je moguće postići veće vrednosti magnetnog polja na relativno malom prostoru. Ovu konstrukciju nazivamo kratko: kalem ili solenoid. 

Magnetno polje električne struje

Poznato je da se magnetni dipoli, u prisustvo spoljašnjeg magnetnog polja, orijentišu duž linija sila tog polja i pri tom kreiraju svoje zbirno magnetno polje. Ako pažljivo odaberemo materijal, čiji se magnetni dipoli brzo orijentišu u smeru linija sila spoljašnjeg magnetnog polja (meko gvožđe), možemo dodatno pojačati magnetno polje kalema, provlačeći kroz njega jezgro od mekog gvožđa. Sada se magnetno polje kalema (solenoida) i magnetno polje koje potiče od magnetnih dipola mekog gvožđa sabiraju, te je ukupno magnetno polje veće. Ukoliko isključimo električnu struju u kalemu, magnetno polje u potpunosti iščezava. Dobili smo elektromagnet

Elektromagnet ispoljava iste osobine kao i stalni magnet, ali sa jednom veoma bitnom razlikom – magnetnim poljem elektromagneta možemo upravljati. Promenom jačine struje kroz namotaje elektromagneta menja se jačina magnetnog polja, a promenom smera struje menja se orijentacija magnetnog polja elektromagneta, severni i južni pol elektromagneta zamene mesta. Ukoliko kroz kalem protiče promenljiva struja u istom ritmu (kao što je ritam promenljive struje) menjaće se i magnetno polje elektromagneta. Ukoliko se u blizini elektromagneta nalazi predmet osetljiv na delovanje magnetnog polja (magnet, gvožđe, strujni provodnik…) na njega će delovati promenljiva magnetna sila.