Zakon održanja impulsa

U izolovanom sistemu ukupna vrednost impulsa ostaje nepromenjena u toku vremena. Pojedini elementi sistema mogu menjati sopstveni impuls, ali samo na način koji obezbeđuje da ukupni impuls ostane neizmenjen.

Uzmak puške pri pucanju

Napunjena puška koja miruje ima impuls jednak nuli. Nakon opaljenja metka ukupni impuls mora ostati jednak nuli. Pošto metak izleće iz cevi nekom brzinom vm, da bi ukupni impuls ostao nula mora i puška uzmaknuti nekom brzinom vp, tako da bude ispunjen sledeći uslov:

$$ \vec{p} _{m} +\vec{p} _{p} =m_{m}\vec{v} _{m} +m_{p}\vec{v} _{p} = 0$$

$$\vec{v} _{p} =\frac{m_{m} }{m_{p} } \cdot \vec{v} _{m} $$

Puška prilikom svakog pucnja uzmakne unazad brzinom koja je onoliko puta manja od brzine metka, koliko je puta masa puške veća od mase metka.

Raketni pogon

Zakon održanja impulsa predstavlja osnov rada reaktivnih (raketnih) motora. Impuls rakete u mirovanju je jednak nuli. Kada se uključe reaktivni motori, produkti sagorevanja goriva izleću velikom brzinom (vg) i odnose neki impuls. Da bi ukupni impuls ostao nepromenjen, raketa mora dobiti isti impuls kao i produkti sagorevanja, ali u suprotnom smeru, te se raketa kreće brzinom vr. Brzina rakete može se predstaviti istim izrazom koji važi za brzinu uzmaka puške.