Srednja i trenutna brzina

Srednja brzina je skalarna veličina koja se računa kao ukupni pređeni put podeljen sa ukupnim vremenom provedenim na putu. Trenutna brzina je vektor brzine koju telo ima u nekom određenom trenutku kretanja.

Više