Snaga

Snaga je brzina vršenja rada.

Brzina tranzicije energije

Obeležava se slovom P a jedinica je vat [W]. Brzina kojom se energija transformiše iz jednog oblika u drugi je važna informacija, koja karakteriše različite procese u prirodi i tehnici. Količina toplote koju emituje grejalica svake sekunde ograničava veličinu prostorije koja se takvom grejalicom može zagrejati – grejalica veće snage greje veću prostoriju. Aparat koji ima veću snagu obavi isti rad za manje vremena, odnosno obavi veći rad za isto vreme u odnosu na aparat manje snage. Snaga se izračunava po formuli:

$$P=\frac{A}{t} $$

Merna jedinica za snagu je vat [W].

U slučaju mehaničkog rada, pomeranja tela duž nekog puta, snaga se može iskazati formulom:

$$P=\frac{A}{t}=\frac{F\cdot S}{t} \Rightarrow P=F\cdot v $$

Snaga, energija i sila se u svakodnevnom govoru često koriste kao sinonimi, iako to nisu.