Magnetni fluks

Broj linija sila magnetnog polja, koje prolaze kroz neku površinu naziva se magnetni fluks Φ [Wb] (veber).

Magnetna osvetljenost


Video čas


Godišnja doba na zemlji zavise od broja sunčevih zraka koji padaju na jedinicu površine zemlje, a taj broj se menja kako zemlja obilazi oko sunca. Zašto se menja? Zato što je osa rotacije zemlje u odnosu na osu orbitiranja zemlje oko sunca, nagnuta za 23o , tako da ugao pod kojim sunčevi zraci stižu do zemlje zavisi od trenutne pozicije zemlje na njenom putu oko sunca. Kada sunčevi zraci padaju normalno na površinu Zemlje, do svakog metra kvadratnog zemljine površine stiže veći broj Sunčevih zraka – tada je leto.

Slično pravilo se može primeniti i na svako drugo polje i njegove linije sila. Broj linija sila obuhvaćenih površinom zavisi od ugla pod kojim linije sila probijaju površinu. Kako bismo na jedinstven matematički način prikazali obuhvaćeni broj linija sila, napravićemo od površine vektor, a zatim broj linija sila iskazati kao skalarni proizvod dva vektora.

Međutim, kako površina nema pravac, potrebno je definisati vektor čiji intenzitet bi bila veličina površine, a pravac bi bio jednak pravcu normale na tu površinu. Magnetni fluks je tada najveći kada linije sila magnetnog polja imaju isti pravac kao i normala na površinu, kroz koju prolaze.

Istu ovakvu zavisnost od ugla pokazuje i skalarni proizvod dva vektora, pa se magnetni fluks matematički iskazuje upravo skalarnim proizvodom magnetne indukcije B i vektora površine S.

$$\Phi =\vec{B} \cdot \vec{S}$$

$$\Phi =\left|\vec{B} \right| \cdot \left|\vec{S} \right|\cdot \cos \angle\left(\vec{B},\vec{S} \right) $$