Klasično sabiranje brzina

Način izračunavanja relativne brzine jednog tela u odnosu na neko drugo telo, koje se takođe kreće.

Već smo utvrdili da je svako kretanje relativno, odnosno da se kretanje tela uvek određuje u odnosu na neko telo, koje relativno miruje. Ali šta činiti kada treba utvrditi kretanje u odnosu na telo koje se kreće? Na primer, kojom brzinom vas pretiče automobil, dok se krećete autoputem? I vi i drugi automobil se krećete i to u istom pravcu i smeru. Ali se on očigledno kreće većom brzinom od vas. Ako se vi krećete brzinom od 100 km/h a taj drugi automobil brzinom 130 km/h, kolika je njegova brzina u odnosu na vas? Naravno, vaša brzina, kao i brzina tog drugog automobila su date u odnosu na put, odnosno, u odnosu na telo koje relativno miruje.

Drugi primer, koji vredi pomenuti, je kretanje čamca po reci, koja teče. Čamac se kreće u odnosu na reku, ali se i reka kreće u odnosu na obalu. Kako se čamac kreće u odnosu na obalu? Ovo naravno zavisi od toga da li se čamac kreće uzvodno ili nizvodno. Ako se kreće nizvodno, njegova brzina u odnosu na obalu će biti veća, nego što bi bila da se kreće uzvodno. Sve je ovo intuitivno i na prvi pogled veoma jasno, ali može biti i poprilično zbunjujuće, kada treba izračunati konkretne brzine.

Da bi se ovakvi zadaci uspešno rešavali, neophodno je brzine sabirati vektorski, odnosno voditi računa, ne samo o intenzitetu brzina, već i o njihovim pravcima i smerovima. Primeri koji su predstavljeni u video času se odnose isključivo na slučajeve gde su pravci brzina isti, ali se iz njih može izvući generalni zaključak kako se ovi zadaci rešavaju u bilo kom slučaju. Pogledajte video čas.