Ravnoteža

Kada je vektorski zbir svih sila koje deluju na telo jednak nuli, telo se nalazi u translacionoj ravnoteži.

Drugi Njutnov zakon tvrdi da će telo, na koje deluje sila, početi da se kreće ubrzano. Ako i pored delovanja sila izostane ubrzano kretanje, telo se nalazi u ravnoteži. Drugim rečima, na telo istovremeno deluje više od jedne sile i to tako da se njihova dejstva poništavaju.

Na knjige istovremeno deluju i gravitaciona sila i normalna sila, koja je reakcija stola na težinu knjiga. Pošto obe sile dejstvuju duž istog pravca, možemo ih jednostavno skalarno oduzeti ( jer imaju suprotne smerove) i taj rezultat izjednačiti sa nulom, jer se knjige ne kreću.

$$F_{g}-N=0$$

Međutim, situacija postaje znatno složenija ako na telo dejstvuje više sila istovremeno. Pretpostavimo da nosite ranac na leđima.

Tada je gravitaciona sila $F_{g} $ uravnotežena istovremenim dejstvom sila zatezanja kaiševa, preko oba ramena, $F_{z1} $ i $F_{z2}$, pa sledi da je:

$$\vec{F_{z1} }+ \vec{F_{z2} } -\vec{F_{g} } =0$$

Kako sada vektorsku jednačinu napisati u skalarnom obliku? Postupak podrazumeva razlaganje datih sila na komponente, duž odabranih pravaca, a zatim pisanje skalarnih jednačina za svaki pravac posebno. Kako se to radi pogledajte u priloženom videu.